Asistent cercetare

Domenii de activitate:

 • Mineralogia silicaților
 • mineralogeneza skarnelor
 • petrologie magmatică
 • cristalografie
 • muzeografie
 • educație

Asistent cercetare

Domenii de activitate:

 • Hidrogeologie
 • Geotermie

Domenii de activitate:

 • Paleontologie
 • Vertebrate Cuaternare
 • Mamuți
 • Mamifere
 • Muzeografie
 • Educație

Asistent cercetare

Domenii de activitate:

 • muzeografie
 • gestionare activităti comerciale
 • operare baze de date
 • biostratigrafie
 • petrologia rocilor carbonatice

Asistent Cercetare Științifică

Domenii de activitate:

 • întreținere interioară și exterioară spații

Artist Plastic

Domenii de activitate:

 • dezvoltă, protejează, evaluează, clasează, administrează, cercetează, interpretează şi valorifică patrimoniul muzeal , în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii publicului
 • creează şi îmbogăţeşte fondul muzeului pentru schimburi interne şi internaţionale
 • contribuie la activitatea de cercetare și de valorificare a rezultatelor cercetării prin realizarea de materiale grafice sau fotografice
 • elaborează lucrări de specialitate, desene, schițe, picturi, machete, copii ale fosilelor
 • organizează / panotează / concepe expoziții tematice
 • elaborează și susține proiecte de educație muzeală

Artist Plastic

Domenii de activitate:

 • dezvoltă, protejează, evaluează, clasează, administrează, cercetează, interpretează şi valorifică patrimoniul muzeal , în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii publicului
 • creează şi îmbogăţeşte fondul muzeului pentru schimburi interne şi internaţionale
 • contribuie la activitatea de cercetare si de valorificare a rezultatelor cercetării prin realizarea de materiale grafice sau fotografice
 • elaborează lucrări de specialitate, desene, schițe, picturi, machete, copii ale fosilelor
 • organizează / panotează / concepe expoziții tematice
 • elaborează și susține proiecte de educație muzeala
 • elaborează lucrări de grafica publicitară și design expozițional

Ref. de Sp. Marketing - Responsabil Compartiment Marketing, Relatii Publice, Mass-Media

Domenii de activitate

 • Marketing
 • Relatii Publice
 • Mass- Media
 • Organizare evenimente
 • Monitorizare aparitii publice
 • Gestionare reprezentativitate publica
 • Elaborare de concepte si materiale publicitare
 • Consiliere de tip PR
 • Contracte si protocoale in sfera de activitate

Specialist Marketing-Compartiment Marketing, Relatii Publice, Mass-Media

Domenii de activitate:

 • Marketing si management
 • Statistici trafic muzeal
 • Studii,analize si tinte de piata
 • Promovare si gestionare activitati educationale
 • Organizare evenimente
 • Muzeografie
 • Educatie
 • Contracte și protocoale in sfera de activitate

Manager clădiri

Domenii de activitate:

 • Organizare si supervizare functionalitate spații
 • Evaluare eficiență și siguranță clădir