Cercetător Științific

Domenii de activitate:

 • muzeografie
 • petrologie

Cercetător Științific

Domenii de activitate:

 • arheometrie
 • muzeografie
 • mineralogie
 • metalogenie
 • difractie raze X

Cercetător Științific

Domenii de activitate:

 • muzeografie
 • mineralogie
 • mineralogeneza pegmatitelor
 • geochimie
 • analize de difracție de raze X în pulberi
 • evoluția rezervoarelor de hidrocarburi.

Asistent cercetare

Domenii de activitate:

 • Mineralogia silicaților
 • mineralogeneza skarnelor
 • petrologie magmatică
 • cristalografie
 • muzeografie
 • educație

Asistent cercetare

Domenii de activitate:

 • muzeografie
 • gestionare activităti comerciale
 • operare baze de date
 • biostratigrafie
 • petrologia rocilor carbonatice

Asistent cercetare

Domenii de activitate:

 • petrologie sedimentara
 • sisteme depozitionale
 • GIS
 • mineralogie
 • petrofizica
 • muzeografie

Asistent cercetare

Domenii de activitate:

 • paleoxylologie
 • palinologie
 • paleoclimatologie
 • paleoecologie
 • paleobiogeografie
 • paleogeografie
 • stratigrafie
 • petrologie sedimentară
 • muzeografie
 • educație.

Domenii de activitate:

 • Paleontologie
 • Vertebrate Cuaternare
 • Mamuți
 • Mamifere
 • Muzeografie
 • Educație

Asistent cercetare

Domenii de activitate:

 • mineralogie
 • geodiversitate
 • conservarea patrimoniului național geologic
 • petrologia domeniului metamorfic
 • investigații și analize laborator
 • cristalochimie
 • muzeologie
 • educație

Asistent cercetare

Domenii de activitate:

 • Hidrogeologie
 • Geotermie