Șef IIN - Cercetător Științific I

Domenii de activitate:

 • Mineralogie (mineralogie speleană, mineralogia skarnelor, mineralogia compușilor mineralurgici)
 • metode moderne de analiză a mineralelor (difractometrie de raze X în pulberi, spectrometrie de absorție în infrarosu, analize termice, SEM)
 • mediu (poluarea, protecția și managementul mediului)
 • arheometrie
 • geodiversitate

Cercetător Științific II

Domenii de activitate:

 • muzeologie
 • conservare si protejare a patrimoniului national geologic
 • paleontologie
 • geodiversitate
 • biostratigrafie mezozoica
 • stratigrafie Carpatii Orientali si Meridionali
 • educatie

Cercetător Științific I

Domenii de activitate:

 • Geocronologie absolută,
 • Geochimie, Metode moderne de analiză (Activare cu Neutroni, Fluorescență de Raze X, SEM, spectroscopie FT-IR si FT-Raman, Tomografie computerizată și Radiografie digitală, Rezonanță electronică paramagnetică),
 • Analiză statistică, Contaminare antropogenă cu elemente grele,
 • Educație (conducător de studii doctorale)

Cercetător Științific III

Domenii de activitate:

 • muzeologie
 • paleobotanică
 • macroresturi vegetale neozoice
 • taxonomia
 • nomenclatura si filogenia plantelor fosile
 • paleoecologie
 • paleoclimatologie,
 • biostratigrafie
 • paleogeografie
 • petrologie sedimentară
 • cărbuni
 • geodiversitate

Ref. de Sp. Marketing - Responsabil Compartiment Marketing, Relatii Publice, Mass-Media

Domenii de activitate:

 • Marketing
 • Relatii Publice
 • Mass- Media
 • Organizare evenimente
 • Monitorizare aparitii publice
 • Gestionare reprezentativitate publica
 • Elaborare de concepte si materiale publicitare
 • Consiliere de tip PR
 • Contracte si protocoale in sfera de activitate

Specialist Marketing-Compartiment Marketing, Relatii Publice, Mass-Media

Domenii de activitate:

 • Marketing si management
 • Statistici trafic muzeal
 • Studii,analize si tinte de piata
 • Promovare si gestionare activitati educationale
 • Organizare evenimente

Cercetător Științific III

Domenii de activitate:

 • Mineralogie (mineralogia silicei)
 • metalogenie
 • vulcanologie
 • geologie generală
 • protecția mediului
 • educație

Domenii de activitate:

 • muzeologie
 • conservare
 • patrimoniu si turism
 • protejare patrimoniu mobil
 • arheologie preistorica (paleolitic-neolitic)
 • activitati de inventariere
 • inregistrare si conservarea bunurilor culturale din patrimoniu muzeal istoric si arhivistic.

Muzeograf

Domenii de activitate:

 • muzeologie
 • Casa Regala a României
 • societate și viață românească sec XIX-XX

Cercetător Științific

Domenii de activitate:

 • muzeografie
 • petrologie

Cercetător Științific

Domenii de activitate:

 • arheometrie
 • muzeografie
 • mineralogie
 • metalogenie
 • difractie raze X

Cercetător Științific

Domenii de activitate:

 • muzeografie
 • mineralogie
 • mineralogeneza pegmatitelor
 • geochimie
 • analize de difracție de raze X în pulberi
 • evoluția rezervoarelor de hidrocarburi.

Asistent cercetare

Domenii de activitate:

 • Mineralogia silicaților
 • mineralogeneza skarnelor
 • petrologie magmatică
 • cristalografie
 • muzeografie
 • educație

Asistent cercetare

Domenii de activitate:

 • muzeografie
 • gestionare activităti comerciale
 • operare baze de date
 • biostratigrafie
 • petrologia rocilor carbonatice

Domenii de activitate:

 • Paleontologie
 • Vertebrate Cuaternare
 • Mamuți
 • Mamifere
 • Muzeografie
 • Educație

Asistent cercetare

Domenii de activitate:

 • mineralogie
 • geodiversitate
 • conservarea patrimoniului național geologic
 • petrologia domeniului metamorfic
 • investigații și analize laborator
 • cristalochimie
 • muzeologie
 • educație

Asistent cercetare

Domenii de activitate:

 • Hidrogeologie
 • Geotermie

Asistent cercetare

Domenii de activitate:

 • Mineralogie
 • mineralogeneza skarnelor
 • petrologie endogenă
 • muzeografie
 • educație

Manager clădiri

Domenii de activitate:

 • Organizare si supervizare functionalitate spații
 • Evaluare eficiență și siguranță clădir

Tehnician I

Domenii de activitate:

 • Grafica publicitara si design expozitional

Tehnician II

Domenii de activitate:

 • Administrare partimoniu muzeal

Domenii de activitate:

 • activități comerciale
 • evaluare stocuri de mărfuri
 • asigurare acces vizitare

Domenii de activitate:

 • activități comerciale
 • evaluare stocuri de mărfuri
 • asigurare acces vizitare

Îngrijitor spații

Domenii de activitate:

 • întreținere interioară și exterioară spații

Îngrijitor spații

Domenii de activitate:

 • întreținere interioară și exterioară spații