Domenii de activitate:

  • dezvoltă, protejează, evaluează, clasează, administrează, cercetează, interpretează şi valorifică patrimoniul muzeal , în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii publicului
  • creează şi îmbogăţeşte fondul muzeului pentru schimburi interne şi internaţionale
  • contribuie la activitatea de cercetare si de valorificare a rezultatelor cercetării prin realizarea de materiale grafice sau fotografice
  • elaborează lucrări de specialitate, desene, schițe, picturi, machete, copii ale fosilelor
  • organizează / panotează / concepe expoziții tematice
  • elaborează și susține proiecte de educație muzeala
  • elaborează lucrări de grafica publicitară și design expozițional