Ramona Bălășcuță

Ramona Bălășcuță

 • Atribuții culturale, de marketing și de gestionare a activităților specifice muzeului

Cercetător Științific I

Domenii de activitate:

 • Mineralogie (mineralogie speleană, mineralogia skarnelor, mineralogia compușilor mineralurgici)
 • metode moderne de analiză a mineralelor (difractometrie de raze X în pulberi, spectrometrie de absorție în infrarosu, analize termice, SEM)
 • mediu (poluarea, protecția și managementul mediului)
 • arheometrie
 • geodiversitate

Cercetător Științific I

Domenii de activitate:

 • Geocronologie absolută,
 • Geochimie, Metode moderne de analiză (Activare cu Neutroni, Fluorescență de Raze X, SEM, spectroscopie FT-IR si FT-Raman, Tomografie computerizată și Radiografie digitală, Rezonanță electronică paramagnetică),
 • Analiză statistică, Contaminare antropogenă cu elemente grele,
 • Educație (conducător de studii doctorale)

Cercetător Științific II

Domenii de activitate:

 • muzeologie
 • conservare si protejare a patrimoniului national geologic
 • paleontologie
 • geodiversitate
 • biostratigrafie mezozoica
 • stratigrafie Carpatii Orientali si Meridionali
 • educatie

Cercetător Științific II

Domenii de activitate:

 • muzeografie
 • petrologie

Cercetător Științific III

Domenii de activitate:

 • muzeologie
 • paleobotanică
 • macroresturi vegetale neozoice
 • taxonomia
 • nomenclatura si filogenia plantelor fosile
 • paleoecologie
 • paleoclimatologie,
 • biostratigrafie
 • paleogeografie
 • petrologie sedimentară
 • cărbuni
 • geodiversitate

Cercetător Științific III

Domenii de activitate:

 • arheometrie
 • muzeografie
 • mineralogie
 • metalogenie
 • difractie raze X

Cercetător Științific III

Domenii de activitate:

 • Mineralogie (mineralogia silicei)
 • metalogenie
 • vulcanologie
 • mineralogia silicei
 • hidrogeologie
 • geologie generală
 • protecția mediului
 • educație

Cercetător Științific

Domenii de activitate:

 • muzeografie
 • mineralogie
 • mineralogeneza pegmatitelor
 • geochimie
 • analize de difracție de raze X în pulberi
 • evoluția rezervoarelor de hidrocarburi.