Domenii de activitate:

  • Mineralogie (mineralogie speleană, mineralogia skarnelor, mineralogia compușilor mineralurgici)
  • metode moderne de analiză a mineralelor (difractometrie de raze X în pulberi, spectrometrie de absorție în infrarosu, analize termice, SEM)
  • mediu (poluarea, protecția și managementul mediului)
  • arheometrie
  • geodiversitate