În cadrul evenimentului avem doi invitați speciali: domnul Ioan Bud și domnul Dorel Gușat. Aceștia vor prezenta începând cu ora 13.00 lucrarea cu titlul: Earth observation and Earth GNSS data acquisition and processing platform for safe, sustainable and cost-efficient mining operations – Platforma de achiziție și prelucrare a datelor din observarea Pământului și GNSS pentru operațiuni miniere sigure, durabile și eficiente din punct de vedere al costurilor.

Domnul Ioan Bud este profesor universitar în cadrul Facultății de Inginerie a Universității Tehnice din Cluj Napoca – Centrul Universitar Nord din Baia Mare. Este de profesie inginer minier, doctor al Universității din Petroșani în domeniul Stabilitatea excavațiilor subterane/geomecanică și este specializat în Securitate minieră și mediu la Școala Națională de Mine din Ales, Franța. Ca profesor universitar a publicat peste 50 de lucrări de specialitate. Este consultant expert în siguranța minieră, geotehnică, închiderea minelor și stabilitatea fizică și chimică a iazurilor de decantare și expert tehnic ANRM. Este de asemenea Președintele Asociației pentru o dezvoltare durabilă într-un mediu sănătos – Go Green Resources.

Domnul Dorel Gușat este șef lucrări în cadrul Facultatii de Inginerie a Universității Tehnice din Cluj Napoca – Centrul Universitar Nord din Baia Mare. De profesie inginer miner deține un doctorat în geomecanică și calcul numeric la Universitatea Tehnică Academia de Mine din Freiberg, Germania. Ca specialist a publicat peste 40 de lucrări în domeniu și a participat în 13 proiecte internaționale realizate alături de echipe de cercetare din Germania, China, Bosnia și Elveția. Este expert tehnic ANRM.

De la ora 14.00 doamna Diana Perșa, cercetător hidrogeolog în cadrul IGR, va susține conferința cu tema: O metodologie de armonizare la nivel pan-european a informațiilor referitorare la apele subterane în vederea estimării potențialului acestora. Metodologia pe care colega noastră o va prezenta a fost aplicată în cadrul proiectului RESOURCE, finanțat prin H2020, Programul GeoERA și constă în analiza geospațială a parametrilor hidrostatici ai acviferelor, în vederea estimarii volumului de apă stocată în fiecare acvifer. Prezentarea exemplifică modalitatea în care metodologia a fost aplicată pentru un studiu de caz localizat în Câmpia Română.

Vă așteptăm așadar joi, 27 iulie 2023, ora 13.00 la sediul Muzeului Geologic Național din Șoseaua Kiseleff, nr. 2.