” Institutul Geologic al României, prin Muzeul Geologic Național și Muzeul Municipiului București au plăcerea de a anunța încheierea unui acord de parteneriat care are ca scop derularea de proiecte științifice și culturale comune în interesul cunoașterii și prețuirii patrimoniului cultural ca resursă comună ce oferă cetățenilor șansa de a înțelege mai bine prezentul printr-o interpretare mai bogată a trecutului, și de a consolida sentimentul de apartenență la spațiul comun european.

Importanța investigării numeroaselor vestigii ale trecutului care îmbracă forme și aspecte variate și care se regăsesc în colecțiile celor două muzee, este majoră atât in geologie, cât și în arheologie și poate oferi informații asupra unor aspecte legate de viața economică, socială și chiar spirituală a oamneilor care au trăit în diferite epoci istorice.

Una din preocupările Institutului Geologic al României este studiul materialelor ceramice și litice, considerate material geologic, folosind metode moderne de analiză mineralogică, petrografică, paleontologică, paleogeografică, geofizică și geochimică, punând în evidență rolul pe care îl joacă Științele Pământului, în speță geologia, cu toate ramurile sale, în domenii de nișă cum e arheometria. „