Domenii de activitate:

  • muzeografie
  • micropaleontologie
  • biostratigrafie
  • petrologia rocilor carbonatice
  • paleoecologie