Șef IIN - Cercetător Științific I

Domenii de activitate:

 • Mineralogie (mineralogie speleană, mineralogia skarnelor, mineralogia compușilor mineralurgici)
 • metode moderne de analiză a mineralelor (difractometrie de raze X în pulberi, spectrometrie de absorție în infrarosu, analize termice, SEM)
 • mediu (poluarea, protecția și managementul mediului)
 • arheometrie
 • geodiversitate

Cercetător Științific II

Domenii de activitate:

 • muzeologie
 • conservare si protejare a patrimoniului national geologic
 • paleontologie
 • geodiversitate
 • biostratigrafie mezozoica
 • stratigrafie Carpatii Orientali si Meridionali
 • educatie

Cercetător Științific

Domenii de activitate:

 • hidrogeologie
 • geoarheologie
 • protecția patrimoniului geologic
 • coordonator de proiecte naționale și internațional

Cercetător Științific III

Domenii de activitate:

 • muzeologie
 • paleobotanică
 • macroresturi vegetale neozoice
 • taxonomia
 • nomenclatura si filogenia plantelor fosile
 • paleoecologie
 • paleoclimatologie,
 • biostratigrafie
 • paleogeografie
 • petrologie sedimentară
 • cărbuni
 • geodiversitate

Ref. de Sp. Marketing - Compartiment Marketing, Relatii Publice, Mass-Media

Domenii de activitate:

 • Marketing
 • Relatii Publice
 • Mass- Media
 • Organizare evenimente
 • Monitorizare aparitii publice
 • Gestionare reprezentativitate publica
 • Elaborare de concepte si materiale publicitare
 • Consiliere de tip PR
 • Contracte si protocoale in sfera de activitate

Specialist Marketing-Compartiment Marketing, Relatii Publice, Mass-Media

Domenii de activitate:

 • Marketing si management
 • Statistici trafic muzeal
 • Studii,analize si tinte de piata
 • Promovare si gestionare activitati educationale
 • Organizare evenimente

Cercetător Științific III

Domenii de activitate:

 • Mineralogie (mineralogia silicei)
 • metalogenie
 • vulcanologie
 • geologie generală
 • protecția mediului
 • educație

Domenii de activitate:

 • muzeologie
 • conservare
 • patrimoniu si turism
 • protejare patrimoniu mobil
 • arheologie preistorica (paleolitic-neolitic)
 • activitati de inventariere
 • inregistrare si conservarea bunurilor culturale din patrimoniu muzeal istoric si arhivistic.

Cercetător Științific

Domenii de activitate:

 • muzeografie
 • micropaleontologie
 • biostratigrafie
 • petrologia rocilor carbonatice
 • paleoecologie

Cercetător Științific

Domenii de activitate:

 • muzeografie
 • petrologie